Sambutan Rektor

 rektor  

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia iman dan Islam bagi kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., kepada keluarga, para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman perubahan.

Selamat datang kami ucapkan, di Institut Agama Islam Qamarul Huda Bagu - tempat menimba ilmu, menjadi insan cendekia dan profesional yang unggul, bermental positif dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Institut Agama Islam Qamarul Huda akan menjadi perguruan Tinggi yang berkualitas dan terdepan dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang bermoral Pancasila, beragama, berwawasan dan berkemampuan tinggi, serta dapat diterima diseluruh lapisan masyarakat.

Dr. H. Muhammad Ahyar, M.Si.

Atas